انتشار اثری از علیرضا مشایخی در دوره سوم فعالیت/ «متا ایکس» آمد

علیرضا مشایخیتازه ترین آلبوم موسیقی علیرضا مشایخی آهنگساز و رهبر ارکستر پیشکسوت موسیقی با نگاهی متفاوت به موسیقی و اصوات کامپیوتری در دسترس علاقه مندان موسیقی قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، آلبوم موسیقی «متا ایکس» به آهنگسازی علیرضا مشایخی و اشکان پاشازاده و همراهی ارکستر موسیقی نو به رهبری علیرضا مشایخی و سعید علیجانی، ویولنسل صنم قراچه داغی و پیانو سینا صدقی و مریم مهربان به تازگی وارد بازار موسیقی شده است.

در این آلبوم که مانند اغلب آثار علیرضا مشایخی در فضای موسیقی مدرن ارائه شده، قطعات «متا ایکس» برای ویولنسل و اصوات کامپیوتری، «در جستجوی زمان از دست رفته» برای پیانو و ارکستر، «افلیا شماره ۲» برای پیانو و ارکستر و «اوهام برای ارکستر» برای علاقه مندان این سبک از موسیقی عرضه شده است.

«متا ایکس» دوره سوم فعالیت آهنگسازی علیرضا مشایخی را در بر دارد. در این مرحله امکان پیوستگی دوره های متفاوت تاریخ موسیقی به راه نوینی در اندیشیدن به صدا تبدیل می شود تا آنجا که می توان «متا ایکس» را معرف جهان صوتی نوینی دانست. در این اثر نیز ویولنسل در مقابل اصوات الکترونیک و ارکستر پدیده چند فرهنگی را جستجو می کند.

«در جستجوی زمان از دست رفته» سومین اثر از مجموعه های پنچ گانه پیانو در این آلبوم است. موضوع این مجموعه آثار را می توان امکان راه‌هایی دانست که به طرح چند صدایی در موسیقی ایرانی می انجامد. در این اثر آهنگساز علاوه بر موضوع چند صدایی ابعاد دیگر موسیقی ایرانی را نیز مورد تامل قرار داده است. از نظر فرم، این اثر را می توان از نمونه های بداهه، فرم ابداعی آهنگساز دانست که در آن چند ایده اصلی به تناوب مورد بسط قرار می گیرند. رویکرد «مدیتاتیو» به «تُن» و دینامیک از یک سو و توجه به ابعاد متنوع «بداهه نوازی هدایت شده» را می توان از ویژگی متمایز این اثر دانست.

«افلیا شماره ۲» هم بر این اساس در این آلبوم گنجانده شده که صدا در اندیشه و آثار علیرضا مشایخی از نقطه نظرهای متفاوتی مورد بررسی و تامل قرار گرفته است. توجه به ویژگی طبیعی صدا فارغ از معیارهای از پیش تعیین شده استتیک را می توان رویکردهایی دانست که همواره مورد توجه آهنگساز بوده است. در این اثر ویژگی سازهای ایرانی از نقطه نظر صدا از یک سو در همراهی با امکان آکوستیکی منتج از نظام های صوتی متفاوت از سوی دیگر، ساختار اصلی قطعه را شکل می دهد. افلیا شماره یک و دو برای بزرگداشت استاد پیانوی آهنگساز افلیا کمباجیان تصنیف و به وی تقدیم شده است.

«اوهام برای ارکستر» به آهنگسازی اشکان پاشازاده نیز دیگر قطعه منتشر شده در آلبوم «متا ایکس» است. در واقع اشکان پاشازاده متاثر از علیرضا مشایخی تجربه رویکردهای متنوعی را در کارنامه خود دارد. وی آثار گوناگونی را در حوزه موسیقی مدال، آتنال و آتماتیک تصنیف کرده است. اوهام از نظر فرم ملهم از «دولپمان آتماتیک» و سازماندهی مصالح تن مبتنی بر مفاهیم تئوری مکمل شکل گرفته است. از سوی دیگر روندهایی ملهم از موسیقی ایرانی در همراهی با ساختارهای آتمسفریک و آتنال را می توان ملهم از تفکر متا ایکس مورد توجه قرار داد.

آلبوم موسیقی «متا ایکس» به همت موسسه فرهنگی هنری ماهور به تهیه کنندگی محمد موسوی با مجوز انتشار شماره ۹۳۸۵۰۷ و شماره ثبت ۱۵۹۱۰ کتابخانه ملی با قیمت ۱۲ هزار تومان روانه بازار موسیقی شده است.

Copyright © 2015. Alireza Mashayekhi, Des. & Dev.: Tehran Studio